Verkoop Rietveld 25

Verkoop Rietveld 25, een feit!

Al na de eerste berichten in de kranten over de verkoop van Rietveld 25, stroomden de reacties binnen. Afspraak binnen het bestuur was dat we met de eerste serieuze gegadigden om de tafel zouden gaan. Zodoende konden zij ook invloed uitoefenen op bepaalde zaken.

Het e.e.a. heeft wat langer geduurd vanwege het feit dat het aangewezen is als Gemeentelijk Monument, dat betekent ook dat alle bouw-en restauratiewerkzaamheden onder de loep zijn gelegd door alle instanties!

Het pand is inmiddels verkocht aan de eerste gegadigden, een enthousiast jong stel uit Woerden die er al in een vroeg stadium langsfietsten.

In de 1e week van oktober zal de aannemer aan de slag gaan. De bouw/restauratie tijd zal zeker 7-8 maanden vergen. 
 

Akte van Levering op 11 november 2016

Op het kantoor van Westdam Notarissen heeft jl woensdag de ondertekening van de akte van levering plaatsgevonden door de kopers  en de Stichting, dat alles onder het toeziend oog van notaris Mr. Colaris.

 

Achterliggende informatie

Na de aankoop op 8 oktober 2015 heeft Stichting Stadsherstel Woerden architekt Jan Kruis gevraagd om wederom voor de Stichting de bouwkundige tekeningen te verzorgen.

Daarna is het pand is door cultuurhistorische-bouwkundigen uitgebreid geïnspecteerd en geïnventariseerd, ook de architect was daarbij aanwezig evenals wat bestuursleden van de stichting.

Als de architect in een afrondende fase is wat betreft zijn tekenwerk gaat op basis daarvan een bouwkosten-deskundige zijn calculaties doen, uiteraard ook op basis van wat hij gezien heeft ter plekke. 

Het pand wordt dus voor de restauratie en renovatie werkzaamheden verkocht, zodat de nieuwe eigenaar nog veel kan bepalen ten aanzien van indeling en keuze keuken, sanitair etc.

Ter informatie,  het huis staat op een kavel van 600 m2 en het volume is ca 800 m3, de begane grond is ca. 110 m2 + garage +serre, de verdieping is ca.100 m2. Dit zijn bruto m2 dus inclusief wanden, verkeersruimte, trappen etc.

 

Voor meer foto's
 

Nieuwsbrief Stichting Stadsherstel Woerden