Bouwwerkzaamheden

Voortgang Bouw en Restauratie Rietveld 25

Met deze pagina houden wij u op de hoogte van de renovatiewerkzaamheden aan de burgemeesterwoning Rietveld 25. Veel leesplezier!

Restauratiewerkzaamheden

Sinds het laatste bericht over de funderingswerkzaamheden is er veel gebeurd aan de voormalige burgemeesterswoning; de herstel van de gevel, herstel van het dak en restauratie van de daklijsten. Allemaal voorbeelden van de restauratiewerkzaamheden die inmiddels zijn verricht. Met dit bericht zorgen we ervoor dat je weer helemaal ‘up-to-date’ bent!

De basis moet goed zijn. Dat is het uitgangspunt van de restauratie/renovatie. In het eerdere bericht over het herstel van de fundering kon u hier al meer over lezen. Met deze gedachte is ook de rest van de woning aangepakt. De oude/originele onderdelen die goed zijn, blijven behouden. Onderdelen die minder goed zijn, worden zo veel mogelijk hersteld en in het uiterste geval vervangen.

Dit is goed te zien bij het herstel van de daklijsten. De conditie bleek tijdens de werkzaamheden slechter dan vooraf gedacht. Delen van de lijsten waren door de lange periode aan gebrekkig onderhoud zo nat en verrot geraakt, dat vervanging de enige optie was. Gelukkig beschikt aannemer Van Beek over ervaren timmerlieden en houtbewerkers! Zij zijn erin geslaagd de lijst zodanig na te maken, dat deze niet te onderscheiden is van het origineel. Een erg knappe prestatie. Hier zijn we trots op! Gelooft u het niet? Beoordeel het zelf!

De buitenzijde is inmiddels grotendeels gereed. Volgende uitdaging: de binneninrichting. Wij houden u op de hoogte!
 

Funderingswerkzaamheden

De renovatie van de burgemeesterswoning aan Rietveld 25 gaat gestaag door! In het vorige bericht vertelden we al hoe de aannemer begonnen was met het strippen van de monumentale woning. Oud is de woning zeker. De scheuren in gevel benadrukken dit nog eens!

Oorzaak van de scheuren is zetting in het fundament. Voor de nieuwsgierigen onder de lezers: de woning is gebouwd op de rivierbedding van de Oude Rijn wat doorgaans een stevige ondergrond is voor een fundatie ‘op staal’. Dit wil zeggen ‘een gemetselde fundering op (koeien)huiden’. Er zijn oorspronkelijk dus geen funderingspalen gebruikt!

Na ruim 100 jaar blijkt ook de oude rivierbedding zettingsgevoelig. Om ervoor te zorgen dat de woning weer 100 jaar mee gaat, is de fundering verstevigd. En hoe! Met een indrukwekkende methodiek bestaande uit een mini-heistelling (dat door de voordeur paste), stalen buis-/funderingspalen (die wat weg hadden van satéprikkers) en een nieuwe betonvloer. De inkepingen (zie foto’s) van de nieuwe betonvloer in de bestaande muren zorgen ervoor dat de woning op het nieuwe fundament rust!

Wij zijn erg trots op het tussentijdse resultaat! Aannemer Van Beek gaat ondertussen ijverig door met de werkzaamheden. Fiets anders eens langs om te zien hoe het project vordert?

Sloopwerkzaamheden

Voordat de aannemer aan de slag kon gaan, moest eerst de sloper zijn werk doen. Dat klinkt nogal rigoreus en niet in overeenstemming met restaureren. Het lijkt soms erger dan dat het is... Alle te behouden elementen zijn afgetimmerd of vakkundig weggehaald om na restauratie weer keurig terug te komen. Te denken valt aan de marmeren vloertegels uit de gang acher de entree en de plafondlijsten. Verder zijn de muren aan de binnenkant gestript om een goede isolatie wand te kunnen plaatsen en zijn de keuken, douchecellen etc. weg gehaald.

De sloopfase is inmiddels achter de rug en Aannemer Van Beek gaat - onder het toeziend oog van de cultuurhistoricus - zorgen voor de opbouw en restauratie van dit project. Te beginnen met de herstelwerkzaamheden van de vloeren en fundering, wat op vrij indrukwekkende wijze gebeurt. De stichting heeft alle vertrouwen in de kwaliteiten van Van Beek en wensen hen veel succes!

Volgende bericht verschijnt bij het gereedkomen van de funderingswerkzaamheden. Wij houden u op de hoogte!

Nieuwsbrief Stichting Stadsherstel Woerden